Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2016

oopsiak
No bo kto powiedział, że mając dwadzieścia kilka lat nie wypada im mieć obdrapanych kolan, piasku we włosach i mokrych od letniego deszczu ubrań? Kto powiedział, że muszą być poważni, zawsze odpowiedzialni i zapracowani? Że nie wolno im złapać autostopu na koniec świata, pływać nocą w morzu i kłaść się spać o świcie? Kto powiedział, że nie mogą choć na chwilę uciec od obowiązków, po raz pierwszy robić rzeczy, których wcześniej się nie odważyli, wyłączyć telefonów i fotografować wschodów słońca na kliszy.

Muszą tylko chcieć.
— unspoken/thought
oopsiak
9513 891c 550
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viailovegreen ilovegreen
oopsiak
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie. Przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompaniwer paniwer viailovegreen ilovegreen
oopsiak
8440 44f2 550
Reposted fromhatifnati hatifnati viahomefromhome homefromhome
oopsiak
9192 a8a4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatrikk trikk
oopsiak
oopsiak
http://www.stephenwildish.co.uk/images/action800.png
http://www.stephenwildish.co.uk/images/adaptation.png
http://www.stephenwildish.co.uk/images/bond.jpg
http://www.stephenwildish.co.uk/images/comedy-600.png
http://www.stephenwildish.co.uk/images/horror.jpg
http://www.stephenwildish.co.uk/images/romcom.png
http://www.stephenwildish.co.uk/images/scifi.png
http://www.stephenwildish.co.uk/images/super.gif
http://www.stephenwildish.co.uk/images/War-600.jpg
Tags: other
Reposted byilovemovieskraksaniedoskonaloscthenatussmagiciansassistantmy-anxietiesvronkchlodnawdowaMissDeWordeofbitchesandbutterfliesamagicalplacexmonroexwronekgodivadawnodawnotemudreamboat

August 21 2016

oopsiak
2071 e2a6
Reposted fromlumincescence lumincescence viadynamite dynamite
oopsiak
8071 375f
Reposted fromdrobnostki drobnostki viacyna cyna
oopsiak
3978 21c1 550
Crazy image of the Queen Mary 2 and it's captain
Reposted fromFienrira Fienrira viaatka atka
oopsiak
1494 76df 550
Reposted fromargentum argentum viaa-antimatter a-antimatter
oopsiak
oopsiak
Reposted fromFlau Flau
oopsiak
Reposted fromworst-case worst-case
oopsiak
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— musierowicz.
Reposted fromrol rol
oopsiak
3956 bd31
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagdziebezkapci gdziebezkapci
oopsiak
oopsiak
oopsiak
oopsiak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl